top of page
GuvenFutureLogo-01.png

UVC Dezenfeksiyon Robotu

Çalışanlarının ve toplumun sağlığını dikkate alarak, yeni hijyen standartlarını uygulamak temel bir görev, kurumsal bir değer haline gelmiştir.

UV ile dezenfeksiyon için, 254 nm dalgaboylu UVC ışınları kullanılır, yüksek enerjiye sahip UVC ışınları mikro organizmaların hücre zarından içeriye süzülür, DNA’yı oluşturan ve “Timin” adı verilen nükleik asitler tarafından absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu oluşan foto-oksidasyon nedeniyle DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur, DNA’sı bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

UVC’nin insan vücudu üzerindeki etkileri maruz kalma süresine bağlı olarak değişir, ciltte ağrılı yanıklara neden olabilir. UVC ışığına doğrudan bakılırsa gözde ve korneada geçici hasara neden olabilir. Otonom UVC Robotu operator ihtiyacı gerektirmediği için bu riskleri ortadan kaldırabilmektedir.

UVC Robot
Otonom UVC Robotu, Covid-19 nedeniyle yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi için, bulaşıcı hastalıkların, virüslerin ve bakterilerin yayılmasını önlemek amacıyla, mevcut temizlik sürecine tamamlayıcı bir adım olarak geliştirilmiştir. Personelin kimyasallar ile yaptığı düzenli temizliğin son adımı olarak mutlaka ve her gün uygulanmalıdır. İnsanların toplu bulunduğu yerlerde, girişin ve çıkışın çok olduğu kapalı mekanlarda, sosyalleşmenin yoğun olduğu ve kişisel mesafelere uymanın zor olduğu kalabalık alanlarda her gün kullanılması gerekir. Otonom UVC Robotlarını mevcut temizlik sürecinize tamamlayıcı olarak dahil etmeniz durumunda çok kısa sürede, geniş mekanları ışınla tarayarak daha etkili hijyen çıktılarına ulaşabilirsiniz.
bottom of page