top of page

Güven Future Tasarım, Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

NACE Kodu: 62.02.01-Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)

MESLEK GRUBU: 8 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK KOMİTESİ

VERGİ KAYIT NO: 685 049 8105

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU: ANKARA

MERSIS: 0685049810500017

TİCARET SİCİL NUMARASI: 233943

TİCARET ÜNVANI: GÜVEN FUTURE TASARIM YAZILIM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: REMZİ OĞUZ ARIK MAHALLESİ PARİS CAD. BARIŞ APT. Apt. NO: 62/8 ÇANKAYA/ANKARA

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI: 100.000,00 TL

ÖDENEN SERMAYE MİKTARI: 100.000,00 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI: 100.000,00 TL

ŞİRKET TESCİL TARİHİ: 27.02.2007

VERGİ DAİRESİ: ANKARA - DOĞAN BEY VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI: 6850498105

SEKTÖR: Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)

TELEFON: 444 94 94

İNTERNET ADRESİ: www.guvenfuture.com, www.guvenfuture.com.tr

Kalite Politikası

Güven Future olarak kalite politikamız;

 

 • Medikal sektöründeki yenilikleri izleyerek, yenilikçi düşünce ve Ar-Ge çalışmaları ile birlikte rekabetçi ama kaliteden ödün vermeyen ürünler üretmek,

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayacak, yüksek kalite unsurlarına sahip, uygun fiyatlı ürünleri pazara sunmak,

 • Pazara sürdüğümüz ürünlerimizin ulusal ve uluslararası tüm gerekliliklere tam uyumunun güvencesini vermek,

 • Ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun çalışmak,

 • Ar-Ge ve üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve organizasyonumuzda yer alan tüm çalışanların kalite bilincini yükseltmek için gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 • Risk bazlı kalite sistemimizin etkin olarak uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Yönetim Sistemleri Politikası

BGYS ve KVYS Politikamızın amacı;

                                                                                                                  

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Güven Future Sağlık Teknolojileri A.Ş. bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin (PII) güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sisteminin temel öğelerinin sürekliliğini sağlamak:

       Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

       Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

       Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

       Mahremiyet: Kişisel verilerin korunması ile alakalı gereken tüm özenin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

 • Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,

 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

 • Bilgi Güvenliği ve Gizliliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

 • KVKK ve GDPR mevzuatlarına uyumlu çalışmak,

 • Kişisel veri mahremiyetine üst düzeyde hassasiyet göstermek,

 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

PBGYS.PLT.00                                          15.03.2022/01                                                                           

Genel Müdür 

Tolga T. Tunçer                                                                      

Bilgi Toplumu Hizmetleri

bottom of page